U bent hier: Home / Slapende V.v.E.

Slapende V.v.E.

Een V.v.E. ontstaat zodra een gebouw gesplitst wordt . Als appartementseigenaar word je van rechtswege lid van een V.v.E. zodra je je appartement koopt, óók als die V.v.E. op dat moment slapend is. Lid worden van een V.v.E. is dus geen keuze en je lidmaatschap houdt pas op te bestaan als je je appartement verkoopt of als het pand wordt gesloopt.

Een slapende V.v.E. is een V.v.E. die niet actief is. In een slapende V.v.E. wordt geen maandelijkse bijdrage betaald en worden geen ledenvergaderingen gehouden. In een slapende V.v.E. regelen de eigenaars het (groot) onderhoud vaak onderling. Een slapende V.v.E. kan nogal wat problemen met zich meebrengen. Wat te doen bijvoorbeeld wanneer het dak aan vervanging toe is en de bewoner van de begane grond-woning voelt zich niet geroepen om hieraan mee te betalen? Wat te doen als blijkt dat niet alle leden voldoende verzekerd zijn? Wat te doen als er groot onderhoud gepleegd moet worden maar er is geen geld? Wat te doen als de V.v.E. aansprakelijk gesteld wordt voor een schade aan derden?

Omdat het feit dat een V.v.E. slapende is veel problemen met zich mee kan brengen, is het sinds 1 mei 2008 niet langer toegestaan om een slapende V.v.E. te hebben. Sinds die datum is het voor een V.v.E. verplicht om een reservefonds op te bouwen. Tot voor kort werd de wettelijke verplichting om een actieve V.v.E. te hebben echter niet gehandhaafd. Maar: vanaf 1 januari 2010 moeten alle V.v.E.’s (dus ook slapende) ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Is een V.v.E. na 1 januari 2010 niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan geldt dit als een economisch delict, dat de nodige sancties met zich mee kan brengen.

Bezit u een appartement in een slapende V.v.E. en wilt u de V.v.E. laten activeren? Dan is PAAP V.v.E. - Beheer uw partner. Wij zoeken via het Kadaster uit wie de eigenaars binnen de V.v.E. zijn en nodigen hen uit voor een activeringsvergadering. Wordt in die vergadering besloten om de V.v.E. inderdaad te activeren, dan gaat de V.v.E. een overeenkomst met PAAP V.v.E. - Beheer aan voor het beheer. Wordt met een meerderheid van stemmen besloten om de V.v.E. niet te activeren, dan berekenen wij geen kosten. De activeringsvergadering zelf valt binnen ons vaste beheertarief indien besloten wordt om wel door te gaan. Overigens wordt in verreweg de meeste gevallen besloten om de V.v.E. wél te activeren, aangezien het slapend zijn nu eenmaal bij wet verboden is.

Als u uw slapende V.v.E. wilt activeren, is het uiteraard raadzaam om dit eerst met buren en/of mede-eigenaars te overleggen. Levert dit echter problemen op of weet u niet wie uw mede-eigenaars zijn (bijvoorbeeld omdat zij hun woning verhuurd hebben en zelf elders wonen), dan kunnen wij u hierbij helpen. Om een V.v.E. te activeren is het niet noodzakelijk dat alle eigenaars naar de vergadering toe komen. Voor de meeste V.v.E.’s geldt dat minimaal de helft van de eigenaars aanwezig moet zijn voor een rechtsgeldige vergadering. En als zelfs dat niet wordt gehaald, kan er door ons een tweede vergadering worden georganiseerd. Zo’n tweede vergadering is altijd rechtsgeldig, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.