U bent hier: Home / Over ons / Lid BvvB

Lid BvvB

PAAP VvE-beheer is lid van brancheorganisatie voor VvE beheerders BvvB.

VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren en/of het besturen van Verenigingen van Eigenaren en alles wat daarmee samenhangt. Het vakgebied is dus vrij breed. Het houdt zich bezig met vastgoedbeheer in al zijn facetten, financieel beheer, het verenigingsrecht, de eigendomsrechten van de leden, communicatie, organisatie ect.

De BvvB is een inspirerende club die haar leden ondersteund op velerlei gebieden. Daarbij worden een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo eist de BvvB van haar leden dat er op een open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. Om dit te toetsen is er een “Gedragscode” en "Dienstenwijzer" opgesteld. Het bevat regels en afspraken over de manier waarop de VvE Beheerder zich opstelt in het zakelijk verkeer. PAAP VvE-beheer onderschrijft deze gedragscode en geeft daarmee tevens aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van de beroepsgroep.

 

Financiële markten staan onder toezicht van de AFM.

De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Aldus de website van de AFM

Iedere VvE heeft een verzekeringspakket en in veel VvE’s gaat veel geld om. Bij de keuze van een VvE beheerder wilt u over deze onderwerpen zekerheid.
Als lid van branchevereniging BvvB is PAAP VvE-beheer ingeschreven bij de AFM onder nummer 12043832.
In combinatie met het onderschrijven van de “Gedragscode” biedt dit de VvE’s die wij beheren de zekerheid die je van een professionele VvE beheerder mag verwachten.

 

KIFID: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KIFID. kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Indien u een klacht heeft over PAAP VvE Beheer, dan kunt u terecht bij KIFID. Gebruik/ vermeld bij uw klacht het KIFID-nummer 300.016421.

Wilt u weten of KIFID uw klacht in behandeling kan nemen, dan kunt u de sneltest doen. Is uw klacht behandelbaar, dan probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillen­commissie een beslissing. Op deze manier helpt KIFID consumenten binnen de juridische mogelijkheden.